Prosté zobrazení

Úloha číslo: 2809

Dokažte, že zobrazení \(f: \mathbb N\times \mathbb N\to \mathbb N\) definované předpisem \(\displaystyle f(x,y)=\frac{(x+y)(x+y+1)}{2}+y \) je prosté.

 • Nápověda

  Pokuste se nejprve uspořádat dvojice \((x,y)\) tak, aby hodnota funkce \(f\) rostla.

 • Řešení

  Bez újmy na obecnosti uvažme nejprve případ \((x+y)<(x'+y')\). Potom

  \[ f(x,y)=\frac{(x+y)(x+y+1)}{2}+y=\frac12(x^2+2xy+y^2+x+3y) <\frac12(x^2+2xy+y^2+3x+3y)=\] \[=\frac12(x+y+1)(x+y+2)\le\frac12(x'+y')(x'+y'+1) <\frac{(x'+y')(x'+y'+1)}{2}+y=f(x',y')\] .

  Je-li \((x+y)=(x'+y')\) a \(y<y'\) dostaneme \(f(x,y)<f(x',y')\) okamžitě.

  Z rovností \((x+y)=(x'+y')\) a \(y=y'\) bychom dostali i \(x=x'\), funkce \(f\) je tedy prostá.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
En translation
	Zaslat komentář k úloze