Charakterizace zobrazení

Úloha číslo: 2807

Charakterizujte zobrazení \(f:A\to B\), pro která platí:

  • Varianta 1

    \(\forall M\subseteq A: f^{-1}(f(M))=M\)

  • Varianta 2

    \(\forall N\subseteq B: f(f^{-1}(N))=N\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze