Konstatntní zobrazení

Úloha číslo: 2806

Nechť \(f: X\to X\) je konstantní zobrazení. Pro která zobrazení \(g: X\to X\) platí \(f \circ g = g\circ f\)?

  • Řešení

    Je li \(c\) takové, že \(f(x)=c\) pro všechna \(x\in X\), pak \((f\circ g)(x)=f(g(x))=c\) pro všechna \(x\in X\).

    Naopak \((g\circ f)(x)=g(f(x))=g(c)\). Mají-li se obě strany rovnat, je třeba, aby \(g(c)=c\). Na zobrazení ostatních prvků množiny \(X\) nezáleží.

  • Výsledek

    Zobrazení \(g\) musí splňovat \(g(c)=c\), kde \(c=Rg(f)\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze