Mocniny zobrazení.

Úloha číslo: 2805

Nechť \(f(x)=(1-x)^{-1}\). Určete \(f\circ f\) a \(f\circ f\circ f\).

  • Řešení

    \( \displaystyle (f\circ f)(x)=f(f(x))=\frac{1}{1-f(x)}=\frac{1}{1-\frac{1}{1-x}}=\frac{x-1}{x}=1-\frac1x \)

    \( \displaystyle (f\circ f\circ f)(x)=f((f\circ f)(x))=\frac{1}{1-\left[1-\frac1x\right]}=x \)

  • Výsledek

    Iterací vzniknou funkce \((f\circ f)(x)=1-\frac1x\) a \((f\circ f\circ f)(x)=x\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze