Obrazy a vzory průniků, sjednocení a rozdílů

Úloha číslo: 2804

Pro zobrazení \(f: A\to B\) a \(M,M'\subseteq A;\ N,N'\subseteq B\) doplňte namísto \(\Box\) vhodnou relaci \(\subseteq, =\) nebo \(\supseteq\). V případě, že neplatí rovnost, charakterizujte zobrazení, pro která platí vztah s rovností.

 • Varianta 1

  \(f(M\cup M')\ \Box\ f(M) \cup f(M')\).

 • Varianta 2

  \(f(M\cap M')\ \Box\ f(M) \cap f(M')\).

 • Varianta 3

  \(f(M\setminus M')\ \Box\ f(M) \setminus f(M')\).

 • Varianta 4

  \(f^{-1}(N\cup N')\ \Box\ f^{-1}(N) \cup f^{-1}(N')\).

 • Varianta 5

  \(f^{-1}(N\cap N')\ \Box\ f^{-1}(N) \cap f^{-1}(N')\).

 • Varianta 6

  \(f^{-1}(N\setminus N')\ \Box\ f^{-1}(N) \setminus f^{-1}(N')\).

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze