Zobrazení mezi intervaly

Úloha číslo: 2803

Najděte funkci, které zobrazuje:

 • Varianta 1

  Interval \((0{,}1)\) na interval \((0,\infty)\).

 • Varianta 2

  Interval \((0{,}1)\) na interval \((-\infty,\infty)\).

 • Varianta 3

  Interval \((0{,}1)\) na interval \(\langle0{,}1\rangle\).

 • Varianta 4

  Interval \(\langle 0{,}1\rangle\) na interval \(\langle 0,\infty)\).

 • Varianta 5

  Interval \((0,\infty)\) na interval \((0{,}1)\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze