Vyplácení mincemi

Úloha číslo: 2792

Ukažte, že každý celočíselný obnos větší nebo roven 8 lze vyplatit pětikorunami nebo tříkorunami.

  • Řešení

    \(8=3+5\), \(9=3+3+3\), \(10=5+5\). Pro \(n\ge 11\) využijeme indukční předpoklad, že lze vyplatit \(n-3\) a doplatíme tříkorunu.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
En translation
	Zaslat komentář k úloze