AG nerovnost

Úloha číslo: 2791

Dokažte nerovnost mezi geometrickým a aritmetickým průměrem.

Pro nezáporná \(x_1,…,x_n\) platí: \( \displaystyle \sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n} \le \frac{x_1+x_2+…+x_n}n \)

  • Varianta 1

    Pro \(n=2\).

  • Varianta 2

    Pro \(n\) mocninu dvojky.

  • Varianta 3

    Pro libovolné \(n\in \mathbb N\).

Obtížnost: Obtížná úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze