Bernoulliho nerovnost

Úloha číslo: 2790

Dokažte, že pro \(n\in \mathbb N\) a \(x\in \mathbb R,\ x> -1\) platí \((1+x)^n \ge 1+nx\).

  • Řešení

    Pro \(n=1\) platí \(1+x\ge 1+x\).

    Dokazujeme pro \(n+1\):
    \((1+x)^{n+1}=(1+x)^n(1+x)\ge (1+nx)(1+x)=1+(n+1)x+nx^2\ge 1+(n+1)x \).

    Všimněte si, že v první nerovnosti jsme využli předpoklad nezápornosti \(1+x\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze