Fibonacciova posloupnost

Úloha číslo: 2788

Dokažte, že pro Fibonacciovu posloupnost \(F_1=F_2=1\), \(F_n=F_{n-1}+F_{n-2}\) platí:

 • Varianta 1

  \(\displaystyle F_n\le \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \).

 • Varianta 2

  \( \displaystyle \sum_{i=1}^{n}F_i =F_{n+2}-1 \).

 • Varianta 3

  \( \displaystyle \sum_{i=1}^{n}F_i^2 =F_nF_{n+1} \).

 • Varianta 4

  \( \displaystyle \sum_{i=1}^{n}F_{2i-1} =F_{2n} \).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze