Sumy

Úloha číslo: 2787

Dokažte matematickou indukcí:

 • Varianta 1

  \( \displaystyle \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}. \)

 • Varianta 2

  \( \displaystyle \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2. \)

 • Varianta 3

  \( \displaystyle \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}6. \)

 • Varianta 4

  \( \displaystyle \sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}2\right)^2. \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze