Silnější ze dvou výroků

Úloha číslo: 2776

Který z následujících dvou výroků je silnější?
 • \(\forall x\ \exists K>0: |f(x+1)-f(x)|\le K\)
 • \(\exists K>0\ \forall x: |f(x+1)-f(x)|\le K\)
(Říkáme, že výrok A je silnější než B, pokud z platnosti B, můžeme usoudit, že platí A.)
 • Řešení

  U prvního výroku může volba záviset \(K\) na \(x\), ve druhém tato závislost není.

  Pokud by platil druhý výrok, známe hodnotu \(K\) a tuto můžeme použít pro libovolné \(x\) v prvním výroku.

  Obráceně tento postup nemusí platit, mohlo by se stát, že třeba pro různá \(x\) je třeba volit různé volby \(K\).

  Pro funkci \(f(x)=x^2\) platí první výrok volbou \(K=2x^2+2x+1\). Druhý ale neplatí, pro zvolené \(K\) stačí vzít \(x=\frac{K}2\).

 • Výsledek

  Druhý výrok je silnější.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze