Výrok s funkcí

Úloha číslo: 2775

Vyhovuje funkce \(f(x)=\sin x\) následujícímu výroku, nebo jeho negaci? \[ \forall \varepsilon>0\ \exists K>0\ \forall x: x>K \Rightarrow |f(x)|<\varepsilon.\]

  • Řešení

    Negace výroku zní: \( \exists \varepsilon>0\ \forall K>0\ \exists x: x>K \land |f(x)|\ge \varepsilon\).

    Což je třeba splněno pro volbu \(\varepsilon=\frac12\) a \(x=\frac\pi2+\lceil K\rceil\pi\).

  • Výsledek

    Výrok pro danou funkci neplatí.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze