Negace a platnost výroků

Úloha číslo: 2774

U každého z následujících výroků nejprve zformulujte jeho negaci. Poté rozhodněte, zdali platí původní výrok, nebo jeho negace.

 • Varianta 1

  \(\forall x,y\in \mathbb R: x^2+y^2>0\)

 • Varianta 2

  \(\forall x\in \mathbb R\ \exists n\in \mathbb N: x< n\)

 • Varianta 3

  \(\forall x\in \mathbb R\ \exists n\in \mathbb N: (x\ge n) \land (x<n+1)\)

 • Varianta 4

  \(\forall \varepsilon> 0\ \exists \delta>0\ \forall x\in \mathbb R: |x-2|<\delta \ \Rightarrow\ |x-3| < \varepsilon \)

 • Varianta 5

  \(\forall \varepsilon> 0\ \exists \delta\ge 0\ \forall x\in \mathbb R: |x-2|<\delta \ \Rightarrow\ |x-3| < \varepsilon \)
  (oproti předchozí variantě je rozdíl u rozsahu \(\delta\))

 • Varianta 6

  \(\forall x\in \mathbb N\ \exists y\in \mathbb N\ \forall z\in \mathbb N: z>x \Rightarrow y<z\)

 • Varianta 7

  \(\exists y\in \mathbb N\ \forall x\in \mathbb N\ \forall z\in \mathbb N: z>x \Rightarrow y<z\)

 • Varianta 8

  \(\exists y\in \mathbb N\ \forall x\in \mathbb N\ \forall z\in \mathbb R: z>x \Rightarrow y<z\)

 • Varianta 9

  \(\exists y\in \mathbb N\ \forall x\in \mathbb R\ \forall z\in \mathbb N: z>x \Rightarrow y<z\)

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze