Formální zápis výroků

Úloha číslo: 2773

Následující výroky nejprve zapište pomocí kvantifikátorů. Poté je znegujte a nakonec je zapište bez použití formalismu, jako jsou výchozí výroky.

 • Varianta 1

  Všechna přirozená čísla jsou sudá.

 • Varianta 2

  Každé prvočíslo je liché.

 • Varianta 3

  Některé přirozené číslo je dělitelné všemi prvočísly.

 • Varianta 4

  Mezi \(n\) a \(2n\) najdeme vždy nějaké prvočíslo.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze