Implikace s absolutní hodnotou

Úloha číslo: 2772

V reálném oboru dokažte: \((x \le y) \land (-x\le y) \Longrightarrow |x|\le y\).

  • Řešení

    Budeme dokazovat opačnou implikaci, tedy \(|x|> y \Longrightarrow (x> y) \lor (-x> y)\).

    Pro \(x\ge 0\) platí \(x=|x|>y\), zatímco pro \(x\le 0\) máme \(|x|=-x>y\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze