Definiční obory funkcí dvou proměnných

Úloha číslo: 2768

V rovině načrtněte definiční obory funkcí:

  • Varianta 1

    \(f(x,y)=\sqrt{x+y^2}\)

  • Varianta 2

    \(f(x,y)=\ln\left(\sqrt{y+1}-x\right)\)

  • Varianta 3

    \(f(x,y)=\sqrt{\ln\left|\frac{y-1}{x+1}\right|}\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
	Zaslat komentář k úloze