Definiční obory funkcí jedné proměnné

Úloha číslo: 2767

Určete definiční obory následujících reálných funkcí:

 • Varianta 1

  \(f(x)=\frac1{1+\sin x}\)

 • Varianta 2

  \(f(x)=\sqrt{\ln\frac1x}\)

 • Varianta 3

  \(f(x)=\ln\sin x\)

 • Varianta 4

  \(f(x)=\ln\ln\sin x\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
	Zaslat komentář k úloze