Nerovnice s goniometrickými funkcemi

Úloha číslo: 2756

V oboru reálných čísel vyřešte nerovnici: \(\sin^2 x< \cos^2 x\).

  • Řešení

    \(\sin^2 x < 1-\sin^2 x \longrightarrow \sin^2 x < \frac12 \longrightarrow |\sin x|< \frac{\sqrt2}{2}\).

  • Výsledek

    Řešením je \(x\in \bigcup_{k\in \mathbb Z} (k\pi-\frac{\pi}4,k\pi+\frac{\pi}4)\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze