Nerovnice s logaritmy

Úloha číslo: 2755

V oboru reálných čísel vyřešte následující nerovnice:

 • Varianta 1

  \( \frac{2-\log x}{1+\log x}\ge 0 \)

 • Varianta 2

  \( \frac1{\log x}\ge \log x \)

 • Varianta 3

  \( \frac{\ln |x|}{4-x^2} \ge 0 \)

 • Varianta 4

  \( \log_{\frac13}(x^2-3x+3)\ge 0 \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze