Dvě nerovnosti s absolutní hodnotou

Úloha číslo: 2753

Dokažte následující tvrzení:

  • Varianta 1

    Pro všechna reálná čísla \(x\) a \(y\) platí nerovnosti: \(||x|-|y||\le |x+y| \le |x|+|y|.\)

  • Varianta 2

    Pro všechna reálná čísla \(a, b\) a \(c\) platí nerovnost \[|a-b|\le |a-c| + |c-b|.\]

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze