Nerovnice a rovnice s odmocninami

Úloha číslo: 2751

V oboru reálných čísel vyřešte následující nerovnice a rovnice:

 • Varianta 1

  \( \sqrt{x-2}+x>4 \)

 • Varianta 2

  \( \sqrt{x^2+2x-3} \ge \sqrt{x^2+3x-4} \)

 • Varianta 3

  \( \sqrt{x^2-1}\ge \sqrt{x^2+x-6} \)

 • Varianta 4

  \( \sqrt{x+1}-\sqrt{x-4}=1 \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze