Nerovnice s kvadratickým členem

Úloha číslo: 2750

V oboru reálných čísel vyřešte následující nerovnici:

  • Varianta 1

    \( x^2-x-2 \le 0 \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze