Druhý komplexní kořen

Úloha číslo: 2744

Komplexní mnohočlen \((1-i)x^2+(3i-5)x+10\) má kořen \(3-i\). Určete druhý kořen.

  • Řešení

    Mnohočlen vynásobíme \(\frac{\overline{1-i}}{|1-i|^2}=\frac{1+i}{2}\) a získáme mnohočlen \(x^2-(4+i)x+5+5i\).

    Ten pak vydělíme \(x-(3-i)\) a získáme \(x-(1+2i)\).

  • Výsledek

    Zbývajícím kořenem je \(1+2i\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze