Matice 3 x 3

Úloha číslo: 2643

Nalezněte vlastní čísla a odpovídající vlastní vektory matic nad tělesem \(\mathbb C\). Určete, zdali jsou tyto matice diagonalizovatelné.

  • Varianta 1

    \( \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \\ \end{pmatrix} \)

  • Varianta 2

    \( \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ \end{pmatrix} \)

  • Varianta 3

    \( \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 4 \\ \end{pmatrix} \)

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze