Geometrická zobrazení v rovině

Úloha číslo: 2641

Následující matice reprezentují geometrická zobrazení v rovině. Nalezněte jejich vlastní čísla a k nim příslušné vlastní vektory a pokuste se je geometricky vysvětlit.

 • Varianta 1

  \(\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ \end{pmatrix}\),

 • Varianta 2

  \(\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ \end{pmatrix}\),

 • Varianta 3

  \(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \\ \end{pmatrix}\),

 • Varianta 4

  \(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ \end{pmatrix}\),

 • Varianta 5

  \({1 \over 2}\!\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ \end{pmatrix}\),

 • Varianta 6

  \(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ \end{pmatrix}\),

 • Varianta 7

  \(\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \\ \end{pmatrix}\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze