Inkluze aritmetických prostorů

Úloha číslo: 2528

Rozhodněte, zdali prostory \(U_i\) a \(V_i\) jsou v inkluzi a pokud ano, nalezněte takovou bázi většího z nich, aby rozšiřovala bázi menšího.

Tyto podprostory \(\mathbb Z_5^7\) jsou definovány následovně:

  • Varianta 1

    \(U_1=\mathcal L((4{,}1,0{,}3,4{,}0,0)^T,(4{,}3,1{,}0,2{,}3,1)^T,(4{,}1,4{,}0,3{,}2,4)^T,\\\strut\qquad (2{,}4,1{,}4,4{,}3,1)^T,(0{,}4,3{,}2,2{,}4,3)^T)\)

    \(V_1=\{(x_1,…,x_7)^T\in\mathbb Z_5^7: x_1+3x_2+ x_3+2x_4+3x_5+ x_6+2x_7=0,\\\strut\qquad 3x_1+4x_2+3x_3+ x_4+4x_5+2x_6+4x_7=0,\ 2x_1+ x_2+4x_3 +4x_5 +2x_7=0\}\)

  • Varianta 2

    \(U_2=\mathcal L((1{,}2,4{,}2,3{,}1,2)^T,(2{,}3,4{,}1,2{,}1,3)^T,(3{,}4,1{,}1,4{,}1,4)^T,\\\strut\qquad (4{,}0,2{,}3,3{,}4,1)^T,(4{,}3,1{,}3,2{,}3,2)^T)\)

    \(V_2=\{(x_1,…,x_7)^T\in\mathbb Z_5^7: x_1+2x_2+ x_3 + x_5+2x_6+3x_7=0,\\\strut\qquad 4x_1+2x_2+ x_3+3x_4+2x_5 + x_7=0,\ x_1+ x_2+3x_3 + x_6 =0\}\)

Obtížnost: Obtížná úloha
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze