Mocniny v konečných tělesech

Úloha číslo: 2471

Pro \(n\in \mathbb N\) a asociativní operaci \(\cdot\) označme \(a^n=a\cdot a\cdot \ldots \cdot a\), kde na pravé straně rovnosti se prvek \(a\) vyskytuje \(n\)-krát.

  • Varianta 1

    Určete hodnoty \(2^{101},3^{1\,001}\) a \(4^{1\,000\,001}\) v tělese \(\mathbb Z_{17}\).

  • Varianta 2

    Určete hodnoty \(5^{100},8^{200},11^{300}\) a \(18^{400}\) v tělese \(\mathbb Z_{19}\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
En translation
	Zaslat komentář k úloze