Soustavy nad komplexními čísly

Úloha číslo: 2468

Vyřešte soustavu lineárních rovnic v tělese komplexních čísel \(\mathbb C\).

  • Varianta 1

    \( \begin{array}{rlrlr} x_1 &+& i x_2 &=\ & i \\ i x_1 &+& (1-i) x_2 &=\ & -1 \end{array} \)

  • Varianta 2

    \( \begin{array}{rlrlrlr} 2 x_1 &+& (2+2i) x_2 &+& 2i x_3 &= & 1 \\ (1-i) x_1 &+& (1+3i) x_2 &+& (i-1) x_3 &= & 0 \\ (1+i) x_1 &+& (1-i) x_2 &+& (1+i) x_3 &= & 1 \end{array} \)

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze