Součin speciálních matic

Úloha číslo: 2402

Ukažte, že platí:

  • Varianta 1

    Matice \(\mathbf A\mathbf A^T\) je vždy symetrická.

  • Varianta 2

    Každá matice typu \(m \times n\) splňuje \(\mathbf I_m\mathbf A=\mathbf A=\mathbf A\mathbf I_n\).

  • Varianta 3

    Součin regulárních matic je regulární.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze